Skip to product information
1 of 1

Door het kind naar een nieuwe wereld

Door het kind naar een nieuwe wereld

Regular price €15,00
Regular price Sale price €15,00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

In Nederland bestond in 1941 de behoefte om verslag te doen van het zich ontwikkelende Montessori onderwijs in de vorm van een boek. Het boek bevat o.a. nieuwe inzichten over de opvoeding van adolescenten en de inrichting van de universiteit, deze worden beschreven in hoofdstuk 12 en 13. De overige hoofdstukken sluiten goeddeels aan bij de opvoeding van het lagereschoolkind.

De titel van dit boek: Door het Kind naar een nieuwe wereld werd gekozen omdat Dr. Montessori ervan overtuigd was, dat veel leed, verwarring en ogenschijnlijk onoplosbare problemen van de hedendaagse mensheid veroorzaakt worden door het feit, dat de mensheid in een zeer ver ontwikkelde wereld leeft, maar daar zelf nog niet een bijpassend hoger niveau bereikt heeft. Deze achterstand in eigen ontwikkeling, die vooral op zedelijk en geestelijk gebied groot is, bedreigt het mensdom met de ondergang. De mens loopt groot gevaar door zijn eigen schepping, door de beschaving – of, zoals Dr. Montessori het noemt, door de Super-natuur – overheerst en uiteindelijk verstikt te worden. Zij wijst er ons op, dat wij bij dit werk een machtige medewerker hebben: Het kind! 204 bladzijden + illustraties

View full details