To contact the Office of the WEBSHOP please mail to info@montessori-pierson.com or call +31620125873

Van Kind tot Mens Nl9

€15.00
x

In dit boek vertelt Montessori over de psychologie van het kind gedurende de eerste vier levensjaren. Over de vorming van de intelligentie van de menselijke persoonlijkheid, hoe deze wordt gevormd, door middel van welke processen die onderhevig zijn aan welke natuurlijke wetten? Zij gaat uit van de menselijke persoonlijkheid en niet van een onderwijsmethode. Gebaseerd op “Het geven van hulp zodat de menselijke persoonlijkheid onafhankelijk kan worden”. De invloeden van de omgeving op de vorming van het kind waarbij een onbewust mechanisme van het kind zijn cultuur en taal laat verwerven en zijn karakter vormt. En de rol daar in van de volwassene in het verleden en de toekomst. Aan het eind bespreekt ze het analfabetisme in de wereld in relatie tot het alfabet en haar manier van lesgeven van lezen en schrijven. 124 pagina's.