To contact the Office of the WEBSHOP please mail to info@montessori-pierson.com or call +31620125873

Opvoeden voor een nieuwe wereld En Onderwijs en het menselijk potentieel

€18.00
x

In dit boek hebben wij twee boekjes van Maria Montessori samengevoegd omdat Montessori in Onderwijs en het menselijk potentieel schrijft dat dit boekje bedoeld is als vervolg op Opvoeding voor een nieuwe wereld.
In OPVOEDEN VOOR EEN NIEUWE WERELD schetst Montessori de ontwikkeling van haar methode, embryologie, het absorberende brein, vrije beweging en imitatie, het kind van drie jaar en de eigenschappen van een Montessori leraar.
In ONDERWIJS EN HET MENSELIJK POTENTIEEL zijn de eerste vier hoofdstukken voornamelijk psychologisch van aard. Er wordt in beschreven hoe bij een kind van zes jaar de persoonlijkheid waarmee een leraar van doen heeft, verandert en hoe in samenhang daarmee de benadering ervan moet wijzigen. De volgende acht hoofdstukken laten zien hoe het KOSMISCH PLAN aan het kind kan worden aangeboden als een spannend verhaal over de aarde waar we op leven.